Επικοινωνία

Διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη - Ρίον
Τ.Κ. 265 04
τηλ. & fax 2610 997828

Ημέρες & ώρες γραφείου

Τετάρτη - Πέμπτη:
10:30 - 13:30

Email:

Καλλιτεχνικά θέματα:
Λίνα Γερονίκου
choir@upatras.gr

Που βρισκόμαστε:

Η αίθουσα της Χορωδίας βρίσκεται στο κτίριο του Τμ. Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προβολή μεγαλύτερου χάρτη
Προβολή χάρτη Πανεπιστημιούπολης